სხვა საძიებო სისტემები

გთავაზობთ საძიებო სისტემების ჩამონათვალს, რომელთა საშუალებით შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია როგორც სასტიპენდიო პროგრამებზე, ასევე ზოგადად, საგანმანათლებლო და კვლევით ორგანიზაციებზე.  

 

საძიებო რესურსები პროგრამების მიხედვით

 • http://www.bachelorsportal.eu - ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 9,400-ზე მეტი საბაკალავრო პროგრამის შესახებ 
 • http://www.mastersportal.eu - ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 23,600-ზე მეტი სამაგისტრო პროგრამის შესახებ
 • http://www.phdportal.eu - ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 2,600-ზე მეტი სადოქტორო პროგრამის შესახებ
 • http://www.distancelearningportal.com - ინფორმაცია 4,800-ზე მეტი დისტანციური სწავლების პროგრამის შესახებ
 • http://www.scholarshipportal.eu - ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაშიი სწავლის, პრაქტიკისა და კვლევის დაფინანსების შესახებ
 • http://www.languagelearningportal.com - ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში უცხო ენის შემსავლელი კურსების/სკოლების შესახებ
 • http://www.preparationcoursesportal.com - ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში უნივერსიტეტების მოსამზადებელ კურსებზე (Foundation Programme)
 • http://www.stexx.eu - ყოფილი სტიპენდიანტების ინფორმაცია ამა თუ იმ ქვეყანაში სწავლის გამოცდილების შესახებ
 • http://www.shortcoursesportal.eu - ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 3,000-ზე მეტი მოკლევადიანი სასწავლო კურსის შესახებ (ზაფხულის/ზამთრის სკოლები, სასერტიფიკაციო პროგრამები, კონფერენციები და ა.შ.)
 • http://gtionline.foundationcenter.org - გრანტების მონაცემთა ბაზა (N.B. რეგისტრაცია ფასიანია!)
 • http://www.scholars4dev.com - მონაცემთა ბაზა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული სტიპენდიების შესახებ (სწავლის, ტრენინგის, პრაქტიკისა და კვლევის დასაფინანსებლად)
 • http://www.studyabroad.com - მონაცემთა ბაზა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სწავლის პირობების შესახებ
 • http://www.educations.com - მონაცემთა ბაზა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სწავლის პირობების შესახებ
 • http://sholarships-international.org - მონაცემთა ბაზა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული სტიპენდიების შესახებ
 • http://www.studyinternational.com - მონაცემთა ბაზა ინგლისურენოვან ქვეყნებში სწავლის პირობების შესახებ
 • http://www.edu-active.com - გრანტები პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების მოქალაქეებისა და ორგანიზაციებისათვის
 • http://erc.europa.eu/funding-and-grants - კვლევის დაფინანსების ევროპული საგრანტო პროგრამა 
 • http://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship - სოროსის ფონდის სტიპენდიები
 • http://www.edudonorindex.com - დონორების საძიებო სისტემა უნივერსიტეტებისათვის (საჭიროებს რეგისტრაციას)
 • http://www.hepseu.com - სასწავლო პროგრამების და სტიპენდიების საძიებო სისტემა (საჭიროებს რეგისტრაციას)
 • http://sciencecareers.sciencemag.org/funding - გრანტების საძიებო სისტემა კვლევისა და ტრენინგისთვის
 • https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/srch.do?view=search - გრანტების საძიებო სისტემა მედიცინის სფეროში კვლევის დაფინანსებისათვის

 

 საძიებო რესურსები ქვეყნების მიხედვით

 
საძიებო სისტემა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისათვის
 
 
საქართველოს დონორი ორგანიზაციები
 • http://rustaveli.org.ge - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 • http://iec.gov.ge - განათლების საერთაშორისო ცენტრი

 

 საქართველოში მოქმედი დონორი ორგანიზაციები

 • www.osgf.ge - ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
 • http://www.epfound.ge – ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი